نظرات مشتریان

Customer feedback
2021/06/چ

نظرات مشتریان

عنوان

ارائه ضعیف ترین خدمات

توضیحات:

شما متاسفانه در ارائه خدمات بسیار ضعیف عمل میکند. در سایت درج کردید ساعت کاری تا 17 است. من سه شنبه در ساعت دو و نیم تماس گرفتم و گفتید که دیگر فعالیت نمی کنید و فردا هماهنگ کنید. چهارشنبه تماس گرفتم و سفارش دادم بعد از چند دقیقه تماس گرفتید و گفتید که فردی که مسئول جمع آوری بسته ها است در آن منطقه سرش شلوغ است و فردا هماهنگ کنید. پنج شنبه تماس گرفتم و هیچ کسی پاسخگوی تلفن نیست.
اگر توانایی انجام کاری را ندارید لطفا فعالیت خود را تعطیل کنید.

نام و نام خانوادگیسیدامیرحقیقت خواه

عنوان

عدم رضایت

توضیحات:

سلام نماینده سپیدار درکاشان هستم مرسوله ارسالی درتاریخ 1401/01/20 هنوربعداز یک هفته بدست مانرسیده وما پیش مشتریان بدقول شدیم . این نوبت دوم هس که این اتفاق میافتد.خدمت رسانی بسیار افتضاح هس

لطفا نام و شماره تلفن خودتان رو وارد کنید تا در اسرع با شما تماس بگیریم